Aquest octubre, el digital Vertele ha estrenat Trend TV, on ofereix els rànquings dels programes, les cadenes i els personatges televisius més comentats a les xarxes socials (principalment Twitter) el dia anterior, durant la darrera setmana i l’últim mes, tant en el còmput global com en el prime time.

A més, ho completa amb una gràfic que mostra l’evolució de l’audiència social de les televisions estatals i una interpretació del “soroll social” de programes, cadenes i cares televisives.

Amb aquesta eina, desenvolupada per Ecmware, Vertele vol complementar les audiències quantitatives que ofereix Kantar Media i mesurar l’impacte dels programes i les cadenes a la xarxa amb l’objectiu “d’identificar tendències i elements que generen notorietat als mitjans socials per obtenir una visió específica del moviment del contingut televisiu a la xarxa”.

El digital reconeix que l’audiència social no sempre es correspon amb la real, però ressalta que comença a ser un indicador d’una tendència. En aquest sentit, apunta que les xarxes socials ajuden a incrementar l’audiència dels programes, i que cada cop són una eina “més predictiva” del seu èxit, fracàs o evolució.