Després de quatre anys de reduccions, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha presentat un avantprojecte de pressupost que s’incrementa lleugerament respecte el del 2014. Aquesta millora és possible per una previsió a l’alça dels ingressos publicitaris, que se situarien en els 65 milions d’euros.

De fet, enguany s’espera ingressar per aquest concepte entre 60 i 61 milions, quan se n’havien pressupostat 58 milions. A banda, també hi haurà un estalvi en el capítol de personal per l’ERO acordat l’estiu de 2013.

En una trobada amb els mitjans (la primera des que va accedir al càrrec el març de 2012), el president de la CCMA, Brauli Duart, ha remarcat que, actualment, la Corporació té un dèficit zero i està estabilitzada pressupostàriament després de quatre anys de caigudes dels ingressos, durant els quals TV3 s’ha mantingut líder 40 dels 45 mesos i Catalunya Ràdio ha millorat els seus resultats. 

Subvenció de 232,5 milions

Duart també ha explicat que l’avantprojecte contempla que l’aportació del Govern enguany sigui de 232,5 milions d’euros, els 225 pressupostats el 2014 i els 7,5 milions que es van donar de forma extraordinària per eixugar part de la reducció salarial que es pretenia implementar, una demanda que estaria ben vista per l’Executiu.

Tot plegat permetria incrementar la dotació en el capítol 1, ja que els treballadors previsiblement recuperaran la paga extra (com els del sector públic), i també en continguts, que segons Duart és la part que “més ha patit” en aquest període de reducció pressupostària.

Amb tot, el president de la CCMA ha advertit dels tres riscos que planen sobre la radiotelevisió pública: el canvi de criteri per part d’Hisenda en la deducció de l’IVA; la intenció d’Indústria de suprimir un dels dos múltiplexs, i la incertesa pressupostària de cara al futur.

‘Préstec’ per cobrir l’impacte de l’IVA

A banda del que pugui passar amb l’oferta televisiva actual (el Govern està treballant en solucions per evitar-ho), el principal perill per a les finances de la Corporació és el de la deducció de l’IVA, que tindria un impacte per a les seves arques de 80 milions pel període 2012-2014. D’aquests diners, 20 milions són els que l’Agència Tributària es nega a retornar, i 60 corresponen a la quantitat que vol recuperar per les deduccions que ja abonades a la Corporació.

Per fer-hi front, la CCMA ha demanat una partida extraordinària de 35 milions al Govern: els 20 que no retorna Hisenda i havia previst cobrar, els quals generen problemes de tresoreria, i 15 milions més que són els que l’Agència Tributària deixaria de pagar el 2015.

Brauli Duart ha puntualitzat que aquesta quantitat no es contempla dins els pressupostos, sinó que es tractaria d’un “préstec a llarg termini”, ja que es pledejarà la reclamació d’Hisenda fins on calgui, i quan “es guanyi” als tribunals, els diners retornarien a la Generalitat. Aquesta seguretat en el resultat del litigi es basa en un cas semblant del 2005, quan la justícia europea va acabar donant la raó a les televisions autonòmiques.

Pel que fa als altres 60 milions que l’Agència Tributària reclama, Duart ha explicat que mentre duri el litigi no es pagaran, ja que hi ha fórmules legals per no abonar-los, i que en el pitjor dels casos s’haurien d’avalar.