La millora general de l’economia impulsarà el creixement i la creació d’ocupació en el sector de la comunicació, segons indica un estudi de l’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

Aquestes són les principals conclusions de les enquestes realitzades a una mostra de 444 professionals de la publicitat, el màrqueting, el periodisme, la comunicació corporativa, la televisió i l’audiovisual formats a la Facultat Blanquerna i que treballen a les principals empreses de comunicació de Catalunya.

L’estudi Outlook Blanquerna, dirigit per Albert Sáez, presentarà cada any les perspectives del sector de la comunicació a Catalunya en termes de creixement i ocupació.

El treball mostra com un 59% dels alumni enquestats assenyala que la seva empresa/sector tindrà un creixement més alt que l’any passat; un 13,4% diu que creixerà menys que l’any passat, mentre que el 27,6% afirma que no creixerà.

Per altra banda, el 14,8% indica que la seva empresa/sector crearà molta ocupació; el 41,4% diu que en crearà però poca; el 31,8% afirma que no en crearà gaire, i un 11,8% assenyala que no en crearà gens.

Respecte als perfils laborals que es busquen, els principals són persones amb amb experiència prèvia en el sector (55,9%) i joves graduats amb perfil digital (45,7%), però també persones disposades a treballar amb salaris baixos (26,1%), amb experiència internacional (12,9%) i persones que tinguin el seu propi projecte (3,7%).

Pel que fa als principals reptes de cara al 2018, la majoria coincideix en què és la creació de nous productes/serveis segons les exigències dels clients (48,8%), seguit de l’ajust dels costos a les exigències del mercat (25,3%), el canvi i l’adaptació a la tecnologia digital (23,7%), la transformació digital (19,4%), la formació dels treballadors per a les noves exigències del mercat (17,7%), i la creació d’un nou model de negoci (15%).

Per als enquestats, el principal element crític que condicionarà el futur del sector és l’evolució econòmica (50,8%), seguida de les innovacions tecnològiques (31,6%), l’alteració de la competència (29,3%), el clima polític (28,6%), i la regulació del sector per part de les autoritats europees (11,4%).

Finalment, gran part dels alumni enquestats creu que el big data (46,2%) és la innovació tecnològica que marcarà més el futur del sector, seguit per la internet de les coses (34,5%), i a més distància la realitat virtual (14,2%), la intel·ligència artificial (12,4%), l’smart TV (11,9%), els dispositius wearable (9,1%), i Blockchain (6,9%).