El Síndic de Greuges de Catalunya s’ha adreçat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè analitzi el tractament informatiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dels primers dies de curs en què es destacava la baixa assistència a les escoles amb més alumnat gitano els primers dies de curs,  de famílies d’aquest col·lectiu.

La institució considera que el tractament mediàtic “sembla haver posat l’accent en la condició de membres del poble gitano, la qual cosa pot derivar en l’estigmatització del col·lectiu davant una realitat que, com s’ha posat de manifest, és transversal i afecta diferents sectors de la població”.

Per això, demana al CAC que valori si la CCMA ha aplicat els protocols de tractament informatiu de situacions que afecten els infants que preveuen evitar l’estigmatització de col·lectius vulnerables.

En aquest sentit, el Síndic remarca “la importància que el tractament informatiu dels infants en els mitjans de comunicació faci prevaler l’interès superior de l’infant i no fomenti la discriminació ni l’estigmatització de cap sector de la població”.