La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha decidit portar davant del Tribunal Constitucional l’article de la Llei orgànica del règim electoral que regula les sancions, arran de la multa a l’ABC per la publicació d’una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017.

La Junta Electoral Central va sancionar amb 1.000 euros el director del diari, Bieito Rubido, per incomplir la prohibició de realitzar campanya electoral i difondre propaganda. L’ABC va recórrer defensant que va exercir el dret a la informació i la llibertat d’expressió, i que l’entrevista a la líder de Ciutadans es va realitzar en un àmbit merament informatiu.

Ara el Suprem considera que l’article 153.1 de la LOREG podria infringir els principis constitucionals de seguretat jurídica, de taxativitat de les disposicions sancionadores, i de precisió en la determinació de les sancions, i ha portat la qüestió al Constitucional.

La Sala creu que aquest article conté una norma sancionadora ambigua “de possible inconstitucionalitat per ser imprecisa, inclús des del punt de vista gramatical, oberta i de dubtosa compatibilitat amb les exigències de la garantia material exigible a tot tipus sancionador”.

El Suprem argumenta que la JEC sanciona una persona diferent de l’entrevistada, que és qui “hauria realitzat la conducta típica de realitzar actes de campanya”, i que es produeix per “la mera condició objectiva de ser el director del diari”.

També recorda que a la LOREG “no hi ha cap referència als mitjans de comunicació com a possibles subjectes infractors”, de manera que traslladar al director la “responsabilitat” podria afectar la seva presumpció d’innocència.

La Sala afegeix que entendre que un mitjà de comunicació està entre els subjectes actius de la norma sancionadora fa que el tipus legal “resulti possiblement incompatible amb les exigències constitucionals”. A més, remarca que la quantia de la sanció “no és el rellevant, per estar en joc la llibertat d’informació”, que empara la realització de fer entrevistes, “a diferència de la propaganda electoral i la campanya”.