El ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat admetre a tràmit els dos recursos d’inconstitucionalitat presentat per més de 50 diputats i senadors del Partit Popular contra el Reial Decret llei aprovat pel Govern espanyol al juny per renovar la cúpula de RTVE per la via urgent.

Gràcies a aquest Reial decret, un mes després el Congrés va poder escollir la periodista Rosa María Mateo com a administradora única provisional de RTVE mentre es resol el concurs públic endegat per elegir una nova presidència i consell d’administració.

El TC ha traslladat la demanda al Congrés, el Senat i el Govern la demanda perquè en el termini de 15 dies puguin personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin.

Cal recordar el precedent anterior en què el Constitucional va trigar més de cinc anys en pronunciar-se. Va ser el desembre de 2017, quan va tombar parcialment el Decret llei de 2012 amb el qual el PP va prescindir del consens en el sistema d’elecció de la cúpula de RTVE per desbloquejar la seva renovació (recuperat fa un any amb una nova modificació).