El Termcat ha publicat en línia la Terminologia de la fotografia digital, que recull més d’un centenar de termes seleccionats a partir dels conceptes d’ús més habitual.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

Elaborat amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, el document es presenta com un primer conjunt de terminologia bàsica obert a l’ampliació i l’actualització, per tal de facilitar la comunicació en català en fotografia digital i ajudar a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

A Terminologia de la fotografia digital s’hi poden trobar termes referits a càmeres i accessoris (càmera compacta, processador d’imatges i objectiu ull de peix), a procediments i tècniques (sobreexposició i viratge), i a atributs (soroll digital i vinyetatge). També a edició i publicació fotogràfica (àlbum digital i mapatge tonal), i a tecnologia associada a les tècniques de fotografia digital (píxel calent i píxel mort).

El Termcat remarca que aquest és un àmbit que en els darrers anys ha estat objecte d’una “gran revolució”, cosa que ha implicat un “canvi significatiu” de tota la terminologia associada.

La Terminologia de la fotografia digital forma part de la col·lecció Diccionaris en línia del web del Termcat, que actualment ofereix més de 130 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.