L’editora d’elEconomista ha implementat una sèrie canvis l’estructura organitzativa per tal d’atendre la nova demanda informativa que deixa la crisi sanitària de la Covid-19. “Es tracta d’un impuls d’adaptació al nou escenari, amb un nou model de lector molt més ambició i exigent”, diu Ecoprensa.

Per una banda ha nomenat com a directors adjunts Joaquín Gómez, director de mercats i productes d’inversió, i Javier Huerta, director d’Informalia. Rubén Esteller, fins ara adjunt al director, ha passat a subdirector.

La nova organització d’elEconomista inclou la creació d’un consell de redacció integrat per Amador G. Ayora, director del mitjà; Rubén Santamaría, director gerent d’internet; Javier E. Saralegui, director de disseny, producte i nous desenvolupaments; Isaac Madrigal, director de tecnologia i desenvolupament; Laia Julbe, directora directora d’informació, a més de Joaquín Gómez, Javier Huerta i Rubén Esteller.

Per altra banda, també es crea el comitè d’audiències i trànsit SEO, al capdavant del qual està Rubén Santamaría.