El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de reforma parcial de la Llei de la Propietat Intel·lectual. Entre les novetats, es permetrà als agregadors de notícies (com ara Google News) que utilitzin “fragments no significatius” sense autorització dels continguts generats pels mitjans sempre i quan satisfacin una “compensació equitativa” als propietaris dels drets.

Editors i agregadors hauran de consensuar el preu de la compensació, en cas contrari s’haurà de recórrer a l’arbitratge del Ministeri de Cultura. Queden excloses de la modificació les fotografies, que necessiten d’una autorització expressa per a la seva utilització, i les recerques per paraules aïllades, que no requeriran ni autorització ni compensació.

A més, en l’àmbit de l’ensenyament i la investigació es permetrà l’ús de “petits fragments” sense permís ni compensació. Quan es tracti d’un ús més ampli de material protegit, que no s’especifica, també s’haurà de compensar equitativament.

La normativa preveu la creació d’una finestra única per a la facturació i pagament dels usuaris de drets d’autor, de la qual se n’encarregarà una entitat privada amb representació de les diferents entitats de gestió sota la supervisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.