L’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans ha realitzat una anàlisi bibliomètrica dels articles publicats en el període 2001-2012 per Nature i Science, considerades les dues principals revistes científiques del món, amb l’objectiu d’avaluar la repercussió de l’activitat científica catalana.

Una de les principals conclusions és que els articles dels científics d’institucions catalanes són els quarts més citats del món en aquestes publicacions (2,68 cites), només per darrere dels de Corea del Sud (3,41), Rússia (2,84) i Finlàndia (2,69).

A banda, quantitativament, el nombre d’articles dels científics d’institucions catalanes publicats a les dues prestigioses capçaleres han incrementat considerablement en aquests 12 anys. En concret, s’ha passat dels 50 documents del quadrienni 2001-2004 (un 0,23% del total), als 97 del 2005-2008 (0,46%), i als 173 del període 2009-2012 (el 0,83%), passant de la 27a posició en el rànquing, a la 22a i a la 18a, respectivament.

Si es calcula el nombre de documents publicats per milió d’habitants, el resultat millora, ja que Catalunya ha passat del 20è lloc del quadrienni 2001-2004 amb 7,9 articles, al 14è del període 2009-2012 amb 23,1 documents per milió d’habitants, un valor superior al de França, Alemanya, Finlàndia o Espanya.