El primer trimestre de 2018, Prisa ha obtingut un benefici net de 9,9 milions d’euros, una davallada del 54,8% respecte els 21,9 milions del mateix període de l’any passat. Per la seva part, el benefici d’explotació del grup és de de 41,5 milions, un retrocés del 29,1% respecte als 58,6% de 2017, amb uns ingressos de 282,3 milions, un 13,8% menys que els 327,5 de fa un any.

Per divisions, la ràdio registra un benefici d’explotació de mig milió, quan en els tres primers mesos de 2017 va tenir unes pèrdues d’1,1 milions. En aquest àmbit, els ingressos van ser de 58,8 milions (una caiguda del 3,5%), dels quals 54,6 provenen de la publicitat (–1,7%).

L’àrea de premsa de Prisa obté unes pèrdues d’explotació de 3,4 milions d’euros, una millora del 13,1% respecte als 4 milions negatius de l’any passat. En aquest cas, els ingressos van ser de 45,7 milions (–9,4%), dels quals 21,4 milions pertanyen a la publicitat (–5%) i 17,4 a les vendes (–13,6%).

Per la seva part, l’àrea d’educació del grup registra un benefici d’explotació de 52,3 milions d’euros (–24,6%), amb uns ingressos de 173,7 milions (–19,4%).

Finalment, el deute bancari total a 31 de març de 2017 era de 817,9 milions d’euros, quan a 31 de desembre Prisa devia 1.421,6 milions.