A partir del proper 7 de gener, els informatius, els programes d’investigació o de reportatges no podran estar patrocinats. Aquell dia entrarà en vigor el reglament de desenvolupament de la Llei General de la Comunicació Audiovisual, publicat la setmana passada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

La normativa, aprovada al març del 2010, ja establia que les cadenes podien patrocinar els seus programes, excepte aquells que tinguessin contingut informatiu d’actualitat. Ara, el reglament precisa una mica més algunes restriccions a la publicitat per “atorgar una major seguretat jurídica”.

Així, precisa que s’entén per programa informatiu d’actualitat “l’equivalent a un telenotícies o butlletí de notícies, inclosos els programes d’investigació o reportatges sobre les notícies polítiques o econòmiques d’actualitat”.

El reglament també estableix que els patrocinis no podran ser superiors als deu segons, i que han d’anar associats a programes o subprogrames amb entitat pròpia, però en cap cas seccions o avanços de programació. A més, s’ha d’identificar el patrocinador amb nom, logotip, símbol, producte o servei. Quan no es compleixin aquestes condicions i/o s’inciti a la compra, seran inclosos dins dels 12 minuts publicitaris permesos per hora.

Telepromocions

Fora d’aquest límit de 12 minuts, el Ministeri d’Indústria deixa emetre un màxim de 5 minuts per hora d’anuncis relacionats amb els propis programes o amb els productes accessoris que se’n deriven. També es poden emetre un màxim de tres minuts de telepromocions (publicitat d’un mínim de 45 segons dins un mateix espai amb l’escenari, ambientació i decorat del programa). Aquestes s’han d’emetre dins dels mateixos programes, i en el cas de les obres de ficció, just abans o després. En tot cas, si s’emeten dins dels blocs publicitaris normals, es computaran dins dels 12 minuts.

Retransmissions esportives

El reglament de la Llei audiovisual permet emetre anuncis aïllats quan l’esdeveniment esportiu estigui aturat. Si no és el cas, només es tolera l’emissió de missatges publicitaris sempre que permetin seguir l’esdeveniment. En concret, es permet la publicitat amb sobreimpressions que no ocupin més d’una cinquena part de la pantalla, i sempre que es permeti major o menor extensió de la pantalla partida dedicada a la publicitat en funció que es mantingui o no l’àudio.

Possibles problemes amb la normativa europea

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) s’ha mostrat conforme amb les línies generals del reglament i el valora positivament en considerar que donarà una major seguretat jurídica a anunciants, cadenes i espectadors, ja que “aclareix moltes de les ambigüitats” de la normativa.

Amb tot, l’AUC considera que, pel que fa a la regulació de les telepromocions, el reglament torna a contravenir la normativa comunitària. Per a l’Associació, molts missatges que a l’Estat es considerin telepromocions podrien ser considerats anuncis per la Comissió Europea. En aquest sentit, recorda la recent sentència del Tribunal de Justícia europeu contra Espanya i adverteix que podria repetir-se.