En la darrera campanya de Nadal, el 32,7% dels anuncis de joguines que van emetre les televisions catalanes contenien estereotips de gènere, segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Malgrat l’ens regulador considera que és una xifra alta, suposa un descens d’1,3punts respecte l’estudi anterior, i és la més baixa des del Nadal 2001-2002, quan es va començar a fer (de la campanya 2006-2007 a la 2011-2012 no hi ha dades).

Fins ara, les campanyes amb més sexisme en la publicitat de joguines van ser la del Nadal 2004-2005, amb un 50,4%, i la del 2012-2013, amb un 49,4%.

El nou informe del CAC analitza les campanyes publicitàries de joguines emeses entre el 10 d’octubre de 2016 i el 6 de gener de 2017 a TV3, Super3/33 i 8tv. En total s’han analitzat 208 anuncis, el 94,7% dels quals es van emetre al Super3/33.

Com en anteriors estudis, la majoria dels estereotips en la publicitat de joguines són femenins. En concret, en la darrera campanya van suposar el 63,2% de les representacions d’estereotips de gènere, un increment de 6,3 punts respecte la campanya 2015-2016.

Els dos estereotips de gènere que més es van repetir en la publicitat de joguines del darrer Nadal són els habituals nena que juga amb nina (el 21,3% del total) i nen que juga només amb altres nens i/o que no interacciona amb nenes en un pla igualitari (10,4%). Ambdós estereotips ja apareixien en les dues primeres posicions en les tres anteriors campanyes, tot i que amb percentatges diferents.