Els treballadors de TV3 ha presentat aquest dijous als grups parlamentaris un model de cogestió per als mitjans públics que inclogui representants de la plantilla al consell de govern de la CCMA, a més de nous mecanismes de millora contínua i d’autoanàlisi del funcionament intern amb participació dels treballadors.

Els grups han acordat per unanimitat obrir un marc de diàleg estable per estudiar el model i ja s’ha establert una jornada al setembre amb especialistes en gestió empresarial que puguin aportar idees i orientar una possible aplicació de la cogestió en un ens com la CCMA. Aquesta jornada seria l’inici d’un procés d’anàlisi per definir un model propi viable i aplicable, el qual podria durar entre tres i quatre mesos.

En la reunió han participat nou treballadors de TV3 membres del Grup de Treball de Cogestió i els diputats Albert Batalla (CiU), Sergi Sabrià i Oriol Amorós (ERC), Núria Parlón (PSC), Marisa Xandri (PPC), Marta Ribas (ICV), Jordi Cañas (C’s) i David Fernàndez (CUP).

Valoració positiva dels diputats

Segons els treballadors, els representants dels set grups parlamentaris han valorat la proposta com a ”molt positiva”, i han destacat que no sigui conjuntural, sinó que persegueixi la millora a llarg termini del funcionament i la gestió de l’empresa, i que vagi en la línia d’aprofitar l’experiència i el coneixement dels treballadors.

Els representants del grup de treball també expliquen alguns diputats han expressat dubtes, com per exemple com es podria fer compatible un model cogestionat amb les estructures organitzatives i institucionals ja existents, o com es poden aplicar a TV3 mecanismes de cogestió creats i desenvolupats en l’àmbit de l’empresa privada.

A banda, els membres del Grup de Treball de Cogestió i alguns diputats han coincidit en subratllar que aquesta proposta podria ser aplicable també a altres empreses públiques de Catalunya i acabar configurant un autèntic Model Català de Cogestió.

Model alemany

La proposta de cogestió empresarial que plantegen els treballadors de TV3 per a la CCMA està basat en el model alemany, el qual està regulat per llei des dels anys 50 i és obligatori per a totes les empreses de més de 2.000 treballadors, tant públiques com privades.

Aquest es concreta principalment en un consell de vigilància format a parts iguals per representants de la propietat (en el cas de la CCMA seria el Parlament) i dels treballadors, el qual és el que nomena i cessa el consell de direcció i el que supervisa la gestió de les empreses.

Segons destaca el grup de treball, la participació de la plantilla en la gestió empresarial és un “pilar fonamental” de l’economia alemanya, basada en una indústria “innovadora, competitiva i exportadora” , i en unes relacions laborals “cooperatives”.

A més, remarca que la cogestió genera una cultura empresarial de negociació, participació i coresponsabilitat amb uns avantatges que a Alemanya “s’han fet evidents” en la crisi econòmica actual.

Establir estratègies de futur reals

La proposta de cogestionar TV3, aprovada fa tres mesos per l’assemblea de treballadors, sorgeix de la constatació que, en els 30 anys que fa que existeix la cadena pública, aquesta no ha tingut mai una “autèntica estratègia” a mig i a llarg termini que fixés “uns objectius clars i coherents que li permetessin adaptar-se adequadament a un àmbit comunicatiu en canvi constant”.

En aquest sentit, es recorda que, els pocs cops que s’ha intentat, la definició de l’estratègia ha estat encarregada a empreses externes “sense experiència ni coneixement expert” en mitjans de comunicació públics.

L’objectiu de la cogestió per a la CCMA és definir el “més clarament i obertament possible” les estratègies de futur dels mitjans públics i aconseguir la “màxima eficiència i eficàcia” en la gestió i en el servei públic que ofereixen.