Les persones joves entre 15 i 29 anys estan infrarepresentades als teleinformatius, especialment com a actors polítics, on la seva presència és “marginal”, però se’ls dóna “especial rellevància” en informacions relatives a reivindicacions i conflictes socials, així com en les notícies sobre educació. En canvi, en la ficció els joves estan sobrerepresentants.

Aquestes són algunes de les conclusions de La representació de les persones joves a la televisió. Informe sobre la diversitat i la igualtat, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El document ha estat elaborat amb una mostra d’emissions del primer semestre del 2012 de TV3, 33, el desaparegut 3XL, TVE a Catalunya, 8tv i Barcelona TV.

Aquest és el tercer informe del CAC sobre la diversitat i la igualtat en el discurs televisiu, després dels dedicats a les persones grans i a les dones. Properament se’n presentarà un quart relatiu a la immigració.

Exigua presència en crònica política

El 2012, a Catalunya, les persones entre 15 i 29 anys representaven el 16,1% de la població, segons l’Idescat, però en els teleinformatius suposen un 7% dels inserts i el 4,5% del temps de paraula del global de totes les edats, i el 6,6% de les intervencions en debats i entrevistes. L’informe troba un altre element de desigualtat: els inserts de les persones joves apareixen sense identificar amb el nom o el cognom retolats en una proporció més elevada, del 32,8% respecte al 14,2% del conjunt de totes les edats.

Pel que fa als temes on intervenen, les dades mostren una “exigua” presència de les persones joves en les notícies de crònica política, amb un 0,6% dels inserts respecte al 16,1 de totes les edats.

En canvi, les persones d’entre 15 i 29 anys tenen més protagonisme en notícies de societat (19,2% dels inserts per un 18% de totes les edats); art i cultura (15,9 enfront el 12,1%); educació i ensenyament (14,3 vs 4,6%) i conflictes socials (11,4 enfront el 6,7%).

Pel que fa a altres programes de no-ficció analitzats, els joves també estan infrarepresentats amb el 6,6%, mentre que els adults abasten el 78,7% amb un pes demogràfic del 51,1%.

Sobrerepresentació en les sèries de ficció

Quant a les sèries de ficció analitzades (totes de Televisió de Catalunya), les persones entre 15 i 29 anys estan sobrerepresentades amb un 24,9% dels personatges, per sobre del seu pes demogràfic en la societat catalana (16,1%). Segons l’estudi, aquesta “peculiaritat” respondria a la voluntat de reflectir la vida quotidiana, on els joves comparteixen espai amb les persones de la resta d’edats.

A més, un 14,% dels joves són personatges principals en les sèries de ficció (un 16,2% per a totes les edats) i un 20,2% són secundaris protagonistes (davant el 22,7% de totes les edats). Les trames en què apareixen vinculats giren entorn principalment de les relacions de parella i les familiars.

Representació equilibrada per sexes

Pel que fa a la distribució per sexes, la representació dels joves a la televisió és la més equilibrada de tots els grups d’edat: tant en els espais de ficció com en informatius i intervencions en debats i entrevistes, i pel nombre de personatges; es distribueixen entorn el 50%, quan el pes demogràfic dels nois d’entre 15 i 29 anys és del 50,8%, i el de les noies del 49,2%.

De fet, en ficció, el nombre de dones joves (52,8%) supera el d’homes (47,2%), un fet que es veu reforçat pel nivell de protagonisme: el 19,1% de les noies té papers principals, pel 9,5% dels nois.

Diversitat d’origen superior en la no-ficció

Pel que fa a la diversitat d’origen percebut i de procedència, aquesta és “molt superior” a la del conjunt d’edats. En concret, el 7,1% dels inserts de persones joves i l’11,2% de les intervencions en debats i entrevistes són percebuts com a persones no blanques (per a totes les edats són el 2,6 i el 2,7%, respectivament).

A més, el 6,5% dels inserts en teleinformatius i el 9,6% de les intervencions en debats i entrevistes corresponen a persones immigrades d’entre 15 i 29 anys, doblant el conjunt de la mostra. Amb tot, la proporció de persones joves immigrades en la no-ficció és inferior al seu pes demogràfic, que és del 25,3% (del 15,8% en el conjunt d’edats).

En canvi, la ficció ofereix una imatge de les persones joves molt menys diversa, tant pel que fa a l’origen percebut (el 100% dels personatges són percebuts com a persones blanques) com a la proporció de persones joves migrades (el 4,5%).