Els ministres europeus responsable dels mitjans i de la societat de la informació, la setmana passada van acordar una sèrie d’accions prioritàries per abordar els reptes més urgents per a la llibertat d’expressió. Entre els desafiaments hi ha el deteriorament de la seguretat dels periodistes i l’impacte de la intel·ligència artificial i la digitalització massiva en els mitjans i els entorns informatius.

En la Conferència Ministerial del Consell d’Europa, celebrada els dies 10 i 11 de juny, els ministres van aprovar una declaració final i quatre resolucions que cobreixen les àrees en què la institució se centrarà per protegir la llibertat d’expressió en els propers anys: tecnologies digitals, la seguretat dels periodistes, l’entorn canviant dels mitjans, i l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en la llibertat d’expressió.

Els ministres van instar el Consell d’Europa a preparar orientacions per a la redacció de plans d’acció estatals sobre la seguretat dels periodistes i altres actors dels mitjans per ser implementats pels estats membres, i també a realitzar una campanya integral en l’àmbit europeu per promoure la protecció del periodisme i la seguretat dels professionals, a més d’altres mesures.

També es van comprometre a arribar a tots els actors involucrats en el disseny, el desenvolupament i el desplegament de tecnologies digitals i eines d’intel·ligència artificial per a la creació, la moderació i la distribució de continguts en línia per desenvolupar la coregulació o regulació, fins i tot a través d’estàndards legalment vinculants quan correspongui, que garanteixin el respecte de la llibertat d’expressió.

Així mateix, els ministres es van comprometre a crear les condicions reglamentàries necessàries per garantir que els processos automatitzats de creació i difusió de notícies, fins i tot a través d’eines com el processament de llenguatge natural, el roboperiodismo i les fonts de notícies preparades algorítmicament, s’utilitzin amb ple respecte del dret a la llibertat d’expressió. Igualment van demanar a tots els actors que parin més atenció als grups marginats estructuralment exclosos de rebre notícies i en risc de rebre una oferta d’informació menys diversa.

Els ministres van convidar a el Consell d’Europa a desenvolupar orientacions sobre l’impacte de les tecnologies digitals en la llibertat d’expressió pel que fa a les comunicacions entre individus, dins de les redaccions i els espais públics de comunicació.

Altres accions que s’emprendran són la redacció, en cooperació amb els professionals, de codis ètics per als actors dels mitjans, incloses les plataformes en línia, per promoure l’ús transparent i responsable de les eines d’intel·ligència artificial a la sala de redacció, protegir dels perills de l’explotació de dades personals i garantir l’exposició a una diversitat de continguts i fonts.

En el context de la digitalització dels mitjans de comunicació i l’entorn de la informació, els ministres es van comprometre a abordar la creixent desinformació, recolzant un panorama mediàtic plural i independent.

Entre altres accions, els ministres van convidar a el Consell d’Europa a revisar les normes sobre responsabilitat de l’contingut en línia, donada l’evolució dels rols dels actors clau en l’entorn dels mitjans, inclosos els motors de cerca i les plataformes de xarxes socials.