La Farga Gestió d’Equipaments Municipals de l’Hospitalet de Llobregat ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de fotoperiodisme i fotografia creativa per als mitjans de comunicació públics de la ciutat, amb dret de difusió en tots els suports (paper, televisió i internet).

El pressupost base de licitació és de 36.400 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 30 de desembre. Els plecs tècnics preveuen la contractació d’un màxim de cinc adjudicataris.

El preu unitari base de la contractació està fixat en 90 euros per a fotoreportatges periodístics; 40 euros per a fotonotícies, i 90 euros per a fotografies creatives, amb un recàrrec del 5% pels encàrrecs comunicats en menys de 24 hores.