Els Mossos d’Esquadra han recomanat que els professionals de la comunicació que aquests dies treballin en la via pública vagin identificats amb el braçal o l’armilla per tal de “facilitar el desenvolupament de la seva feina”, segons han traslladat al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

En cas de no disposar d’aquests elements identificatius, els Mossos requeriran la credencial de periodista i un document acreditatiu del mitjà que indiqui que aquell dia s’està treballant.

Els professionals de la informació (fotògrafs, càmeres, redactors, etc.) que no tinguin braçal i armilla s’han d’adreçar al Col·legi de Periodistes, on estan a disposició per un preu de 30 euros amb una vigència de dos anys. La renovació dels elements identificatius és gratuïta per als col·legiats i membres del Sindicat de Periodistes de Catalunya, i té un cost de 5 euros per a la resta.