Els Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s’ha reunit les darreres setmanes amb els sis grups parlamentaris per demanar-los la seva opinió respecte a la proposta de regulació del dret a la informació a Catalunya a partir d’una normativa que defineixi els drets i deures dels professionals de la informació, i estableixi una autoritat de la comunicació que vetlli pel compliment del codi deontològic i pel dret de la ciutadania a una informació veraç i contrastada.

Segons informa l’SPC, tant Esquerra com d’ICV-EUiA van donar suport a aquesta proposta i l’han inclòs en els respectius programes electorals les candidatures.

CiU va coincidir amb molts dels plantejaments exposats pel Sindicat i, segons explica aquest, va veure possible iniciar el procés d’entrada al Parlament d’una proposició de llei que obri pas a compareixences dels actors del sector.

Per la seva part, Ciutadans es va declarar partidari de desenvolupar tots els instruments necessaris per garantir el dret a la informació de la ciutadania i establir els mecanismes que permetin els periodistes complir amb la seva responsabilitat sense ingerències.

Pel que fa a PSC i PPC, no es van pronunciar sobre la proposta de l’SPC.

La posició respecte als blocs

En la seva trobada amb les forces polítiques parlamentàries, el Sindicat de Periodistes també va posar damunt la taula la qüestió dels blocs electorals. Tot i acceptar parcialment alguns dels arguments dels professionals, i la possibilitat futura de poder-ne prescindir a través d’una Llei Electoral Catalana, CiU i PSC es van remetre a la “inevitabilitat” de la seva existència, de la mateixa manera que ho va fer el PPC.

Ciutadans, per la seva banda, va dir que compartia els motius de la denúncia professional i que caldria modificar la legislació actual, però també va reclamar “equanimitat” en la presència dels grups parlamentaris als informatius.

Per la seva banda, ERC i ICV-EUiA van reiterar la seva oposició tradicional als blocs electorals, tot i que van demanar que les protestes dels professionals no perjudiquessin la credibilitat dels mitjans públics. A més, van reclamar que no es generalitzés la denúncia dels periodistes a tots els partits polítics.

Finançament dels mitjans públics

L’SPC també va preguntar als partits sobre el finançament dels mitjans de comunicació públics. Segons el Sindicat, Esquerra i ICV-EUiA van ser “radicals” en la defensa del model mixt de finançament, mentre que CiU va plantejar la necessitat de repensar l’actual model, arran de la realitat d’un fort sector radiofònic privat, tot i que no proposa canviar-lo en el seu programa electoral.

El PSC es va mantenir en la defensa del model mixt, que és el que avalen la Llei de Comunicació Audiovisual i la Llei de la CCMA, mentre que el PPC es va mostrar “molt comprensiu” amb les reclamacions de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) i va defensar que el model que s’imposa a Europa és el de suprimir la publicitat als mitjans públics. Finalment, Ciutadans va declarar-se partidari d’un finançament exclusivament amb fons públics.