Un informe del Consell d’Informatius de TVE corresponent al quart trimestre de 2017 documenta una cinquantena de nous casos de males pràctiques, manipulació i publicitat encoberta a la televisió pública estatal. En el document, de 200 pàgines, els professionals manifesten la seva preocupació “pel tractament esbiaixat que evidència una falta de pluralitat, barreja d’informació i opinió, i difusió d’informacions i dades inexactes”, segons recull VerTele.

El treball detalla nombrosos casos de censura i manipulació, la majoria dels quals beneficien al Govern espanyol i el PP per omissió o pel tractament que es dona a les informacions. A banda de la manipulació recorrent amb les informacions sobre Catalunya, a les quals el Consell ja va dedicar dos informes, en aquest a més se suma la constant minimització de les notícies que fan referència als casos de corrupció del PP.