El 15-M ha realitzat una enquesta entre 4.304 persones a través de les xarxes socials (la gran majoria afí al moviment, tot i que en graus diferents) en motiu de la seva aparició fa dos anys.

Entre altres, el qüestionari desvetlla a través de quins canals s’han informat del 15-M: el 73% dels enquestats ho ha fet a través de premsa digital; el 67% mitjançant Facebook; el 65%, amb blogs, i el 59% via Twitter. L’ús de la resta de mitjans queda a força distància: televisió (33%), premsa impresa (26%), televisió per internet (22%), ràdio (22%) i ràdio per internet (11%).

Aquests resultats lliguen directament amb els de les pantalles utilitzades per informar-se del moviment: l’ordinador portàtil o notebook l’ha emprat el 60% dels enquestats; l’ordinador de sobretaula, el 59%; el mòbil el 49%; la televisió, el 24%, i les tauletes, el 14%.

El 47% no confia en els mitjans tradicionals

A més, els mitjans convencionals no surten molt ben parts quant a la confiança que generen entre els enquestats pel que fa a la veracitat de les informacions publicades sobre el 15-M: un 47% diu que no hi confia mai, un 43% de vegades, i un 10% hi confia sense dubtes.

L’enquesta també pregunta pels canals de comunicació propis de les acampades consultats: el 52% ha consultat el perfil de Twitter, el 48% Facebook, el 47% el blog, i el 33% l’Streaming. A més, tot i que el boca a boca segueix sent la principal forma entre els enquestats per difondre informació relacionada amb el 15-M (un 70%), les noves tecnologies també hi juguen un paper notori: el 63% empra Facebook per informar sobre el moviment; el 44% el correu electrònic; el 47% Twitter; el 32% menéame.net; el 17% YouTube, i el 14% blogs.