El comitè d’empresa i el consell professional de la Xarxa Audiovisual Local han demanat la dimissió o destitució del seu conseller delegat, Francesc Pena. “No volem tolerar el seu menyspreu professional, laboral i personal cap als treballadors”, etziben en un comunicat on asseguren haver “perdut totalment la confiança” en la direcció de la XAL.

Els representants de la plantilla expliquen que Pena aquest dimarts “ha creuat una línia vermella coaccionant una treballadora a rescindir el seu contracte”, després que aquesta no acceptés un canvi de funcions que no corresponia al seu perfil professional.

Darrerament, la direcció de la XAL ha traslladat diversos empleats (entre els quals periodistes) a un departament tècnic com el de continuïtat, el que suposa un canvi de funcions i atribucions, en aplicació de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors que permet modificacions substancials de les condicions laborals per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

La treballadora en qüestió, però, s’ha negat al nou destí, i ha estat acomiadada. El comitè d’empresa i el consell professional afirmen que la direcció “no ha respectat” el període de negociació previst en la normativa, i adverteixen que prendran les “mesures legals i de pressió pertinents”.