Els representants dels treballadors de Zeta han portat l’empresa davant la inspecció del Departament d’Empresa i Ocupació per no haver registrat els convenis col·lectius, en teoria vigents fins a finals de 2014. En les denúncies presentades, la plantilla demana que s’investigui l’actuació de la direcció de recursos humans, encapçalada per David Casanovas, i de l’advocada del bufet KPMG, Cristina Samaranch, ja que consideren que el no registre dels convenis ha estat una actitud premeditada motivada per la “mala fe”.

Aquest desembre, la direcció de Zeta ha plantejat una nova retallada de la massa salarial a El Periódico, l’Sport, les revistes i Zeta Gestión de Medios, però, davant la manca d’acord amb els representants de la plantilla, ha decidit executar-la recorrent a l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, amb l’argument que els respectius convenis col·lectius han vençut doncs no estan registrats.

Els comitès expliquen que, arran dels acords del 2012 per prorrogar els convenis, els quals incorporaven una rebaixa salarial, es van donar poders a l’advocada de KPMG per fer-ne el registre. Després d’assegurar que s’havia dut a terme, es va avisar que s’havien de solucionar alguns problemes tècnics, però finalment no es va continuar amb el tràmit.

Ara, els treballadors demanen a la inspecció que investigui l’actuació i realitzi les accions necessàries perquè es registrin els convenis i se’n reconegui la seva validesa, imposant a l’empresa i el bufet d’advocats les sancions pertinents. A més, es remarca la urgència de l’actuació, doncs el període de consultes per a l’aplicació de l’Estatut dels Treballadors finalitza l’11 de gener.

Paral·lelament, els treballadors van iniciar el 21 de desembre una vaga de signatures com a mesura de protesta, a més del compliment estricte de l’horari laboral i les tasques assignades.