L’Ajuntament de Terrassa ha obert dos processos de licitació, un per a la distribució domiciliària de la revista municipal Visquem Terrassa, i l’altre per a la seva impressió. El pressupost per a la distribució de la publicació bimestral terrassenca, que té un tiratge d’uns 80.000 exemplars, és de 14.000 euros (sense IVA) per a un contracte d’un any.

En el cas de la impressió, també per a un contracte anual, la licitació s’estructura en dos lots, un per a Visquem Terrassa, amb un pressupost màxim de 52.784,62 euros, i l’altre per a l’Agenda Cultural, amb un pressupost base de 8.500 euros (ambdós sense IVA).

Tant per a la distribució com per a la impressió, el termini per presentar ofertes finalitza el 3 de febrer.