Aquest dimarts ha entrat en vigor la modificació de les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya que el ple del Parlament va aprovar per unanimitat el 23 d’octubre. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar dilluns la nova normativa que reverteix parcialment la modificació de les lleis audiovisuals de 2012.

El nou text estableix que els membres de la CCMA i el CAC siguin elegits amb el suport de dos terços de la cambra (ja no es permet fer-ho per majoria absoluta en segona volta) i a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (fins ara eren dos per al CAC, i per a la CCMA la normativa no ho determinava).

A més, el nombre de membres del consell de govern de la CCMA passa de sis a set, mentre que el CAC es redueix de sis a cinc. El text també estableix que tots ells estiguin subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat, reforça el seu perfil professional, i introdueix la paritat en la composició.

Una altra novetat és que, per a l’elecció del consell de govern de la Corporació, el CAC haurà de regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidatures, les quals hauran de presentar un projecte de gestió. Fins ara, el Consell es limitava a emetre un informe sobre la seva capacitat i idoneïtat per ocupar els càrrecs.

La modificació de la llei també determina que el nomenament del personal directiu de la CCMA s’haurà de fer d’acord amb un procediment de presentació i selecció de candidats anàleg al de la tria de membres del consell de govern.