La Federació Internacional d’Oficines d’Auditoria de Certificació (IFABC) ha publicat la primera Llista Global de Mitjans Certificats. L’eina compta amb 14.756 mitjans auditats per empreses o organitzacions certificadores de 19 països, tots associats a la IFABC, entre elles OJD.

El principal objectiu de la llista és oferir a anunciants i agències informació sobre els suports auditats a nivell mundial, i facilitar la presa de decisions. S’inclouen diaris, revistes, publicacions gratuïtes, webs i aplicacions i ràdio digital, entre d’altres. A més, s’ofereix informació sobre els destinataris de la publicació.

“En un context en què el panorama dels mitjans i la publicitat és cada vegada més global, i els problemes relacionats amb la manca de transparència creixen, mai hi havia hagut una fita tan important com que els anunciants tinguin accés a una font fiable d’informació sobre els mitjans que estan compromesos a oferir dades auditades per tercers independents”, assenyala el president de la Federació, Pedro Silva. “Els membres de la nostra associació IFABC aporten transparència, claredat i un alt nivell de confiança als mitjans que auditen a tot el món”, afegeix.

Per la seva part, el director general d’OJD, Manuel Sala, membre del comitè executiu de la IFABC, remarca que la llista comuna “posa de manifest que hi ha molts mitjans a Espanya i a al món que aposten per la transparència de les seves xifres de difusió i confien en l’auditoria per un tercer independent com la millor forma de garantir el seu valor com a suports de publicitat”.

Jean-Paul Dietsch, president del grup europeu de l’IFABC, assenyala que “és crític per als mitjans crear i mantenir una relació de confiança i transparència en els seus respectius mercats” en l’era de la protecció de dades, el protagonisme dels GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple) i el creixent ús de la compra programàtica online. “La publicitat s’ha convertit en un mercat global amb presència local, el que fa necessari que els anunciants tinguin a la seva disposició una llista unificada i completa dels mitjans auditats a cada país. Els organismes certificadors existents a nivell nacional són la millor garantia del valor publicitari dels suports”, apunta Dietsch.