La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió per a la inserció de la publicitat de la XAL en mitjans impresos, digitals i ràdios. El pressupost base de licitació és d’1.000.000 d’euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 6 d’agost.

La contractació haurà de cobrir les diferents campanyes publicitàries que realitzi la Xarxa fins a esgotar la despesa prevista d’acord amb les condicions econòmiques ofertes per l’adjudicatària.

Del pressupost de licitació s’estimen un màxim de 375.000 euros per als mitjans impresos, 375.000 per als digitals, i 250.000 per a les ràdios.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica, basada els descomptes aplicables sobre les tarifes i la comissió d’agència.