L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de planificació, gestió i inserció de publicitat institucional de campanyes de comunicació del consistori en mitjans locals, comarcals i nacionals (mitjans impresos, digitals i ràdios).

El pressupost de licitació és de 63.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogables dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 de juliol.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 90 punts), la qualitat del servei (20 punts), i la proposta d’inserció publicitària als mitjans de comunicació (20 punts).