El grup Godó va tancar el 2011 amb un resultat d’explotació de 7,216 milions d’euros, un 32,9% menys que els 10.749 milions del 2010, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil, informa DigiMedios. Quant al resultat abans d’impostos, el grup va obtenir el 2011 un benefici de 7,672 milions d’euros, un 60,2% menys que els 19,263 de l’any anterior. Aquests resultats són conseqüència del descens de la xifra de negoci, que va passar dels 268,862 milions del 2010 als 244,862 de l’any passat, un 8,7% menys.

Dins del grup, els que van aportar més beneficis durant el 2011 van ser Mundo Deportivo (2,881 milions); la participació Prisa Radio (2,188 milions) i Mundo Revistas (0,993 milions). En canvi, Crea-a Impresiones de Catalunya va perdre 2,327 milions d’euros, i la divisió Catalunya Comunicació (formada per Emissions Digitals de Catalunya i Radiocat XXI) en va perdre 2,930.

Finalment, Godó va reduir el passiu corrent i no corrent en un 9,5% fins als 141,644 milions.