Google ha anunciat que aportarà 25 milions d’euros durant cinc anys per contribuir al llançament del Fons Europeu per als Mitjans i la Informació, destinat a enfortir l’alfabetització mediàtica, combatre la desinformació i donar suport a la verificació de dades. “El nostre objectiu és assegurar-nos que totes les persones obtinguin la informació que desitgin, les respostes que necessiten i la precisió que es mereixen”, diu Matt Brittin, president de negoci i operacions per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica.

L’aportació de Google servirà per donar suport a la tasca de l’Institut Universitari Europeu, l’Observatori Europeu de Mitjans Digitals i la Fundació Calouste Gulbenkian, encaminada a finançar entitats que abordin les següents qüestions:

  • Ajudar joves i adults a enfortir la seva alfabetització mediàtica.
  • Dona suport i multiplicar la labor dels fact checkers.
  • Enfortir la perícia, la investigació i els recursos necessaris per combatre la informació errònia.

En les properes setmanes s’obrirà el termini perquè acadèmics, organitzacions sense ànim de lucre i editorials amb seu a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i el Regne Unit enviïn les seves propostes al Fons Europeu per als Mitjans i la Informació. Les propostes guanyadores seran seleccionades per uns comitès independents formats per experts del sector sense la participació de Google.

La multinacional anima altres organitzacions a seguir el seu exemple i donar suport a la tasca del Fons. “És evident que hi ha una demanda insatisfeta de finançament i investigació, ja que, segons un informe recent, menys d’un de cada deu europeus ha rebut algun tipus de formació en alfabetització mediàtica digital”, assenyala Brittin.