Hearst España executarà un expedient de regulació d’ocupació que suposarà la sortida de 76 persones, el 25% de la plantilla. Així doncs, després de la negociació amb el comitè d’empresa, hi haura 21 acomiadaments menys que els plantejats inicialment per la direcció. Dimecres la plantilla va donar el vistiplau al preacord per 268 vots a favor i 8 en contra, amb una participació del 89%.

L’ERO acordat estableix una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats. En tot cas les persones afectades no podran rebre una indemnització inferior als 20.000 euros ni superior als 180.000.

A més, s’afegiran pagaments lineals per als treballadors amb més de cinc anys d’antiguitat a Hearst, amb un escalat per edats, que anirà dels 20.000 euros bruts per al personal de fins a 44 anys, fins als 40.000 euros per als de més de 55 anys. Els afectats per l’ERO amb fills al seu càrrec rebran un pagament lineal addicional de 2.000 euros bruts per un fill, de 4.000 per dos, i de 6.000 per tres o més.

Ara s’obre un període d’adscripcions voluntàries a l’ERO fins al 7 de juliol. Posteriorment Hearst executarà l’expedient, i els treballadors afectats deixaran l’empresa entre agost i novembre de 2021.