El grup Henneo ha començat a aplicar un expedient de regulació d’ocupació temporal, incloent les capçaleres Heraldo de Aragón, 20 Minutos i La Información.

Per fer front a la caiguda d’ingressos per la crisi del coronavirus, l’editora ha reduït la jornada laboral de tot el personal durant tres mesos, tot i que hi ha variacions en el percentatge segons el mitjà, l’àrea i el lloc de treball.

Per suavitzar l’efecte que l’ERTO tindrà en les nòmines de les plantilles, el grup compensarà econòmicament la reducció, segons informa Extradigital.