L’editora d’infoLibre ha tancat el 2016 amb unes pèrdues d’explotació de 131.157 euros, una millora del 39,89% respecte els 218.210 euros negatius registrats l’exercici anterior, i del 62,39% en comparació amb les pèrdues de 348.774 euros de 2014.

Les pèrdues són una mica superiors als 117.302 euros previstos a l’inici de l’exercici. De cara al 2017, Ediciones Prensa Libre preveu tenir un resultat negatiu de 46.440 euros.

L’any passat, infoLibre va registrar uns ingressos nets de 982.861 euros, un 16,29% més que els 845.182 euros de 2015. Dels ingressos, 463.341 provenen de les aportacions de subscriptors i socis (un increment del 33,43% respecte l’exercici anterior); 456.453 euros corresponen a la publicitat (+6,69% ), i 63.067 euros són de les vendes de la revista tintaLibre (-10,03%).

Pel que fa a les despeses, el 2016 van ser d’1.114.018 euros, un increment del 4,76% respecte els 1.063.392 euros de l’any anterior. De les despeses, 802.256 euros (el 72% del total) es van destinar a personal (un 6,1% més que el 2015): 510.148 euros per als sous dels 18 treballadors (+8,47%); 155.584 a les cotitzacions de la Seguretat Social (+7,86%), i 134.607 a les col·laboracions (-4,91%).