En el seu primer exercici, infoLibre ha registrat unes pèrdues de 736.610 euros, menys del que preveia el seu pressupost, que calculava 772.732 euros negatius. Durant el 2013, el digital dirigit per Jesús Maraña ha tingut uns ingressos nets de 317.141 euros: 114.663 per la publicitat; 108.228 pels subscriptors, i 94.250 per les vendes de la revista en paper tintaLibre.

Pel que fa a les despeses del primer exercici, aquestes van ser d’1.053.751 euros, dels quals 771.273 euros van ser per a personal (el 73,15%). Els costos en massa salarial són de 492.430 euros en sous, i 145.337 en les cotitzacions de seguretat social.

El 2013, la plantilla estava formada per 16 treballadors, 14 a la redacció i dos a administració, tots amb contracte indefinit amb sous de 20.000 a 60.000 euros bruts. A banda hi van treballar cinc becaris donats d’alta a la SS i que van cobrar 300 euros mensuals.

A banda, infoLibre va gastar 133.506 euros en col·laboracions, amb imports per article d’entre 70 i 100 euros.

L’equilibri, el setembre del 2015

Per aquest 2014, infoLibre ha pressupostat unes pèrdues de 347.241 euros, amb unes despeses d’1.065.000 euros, i uns ingressos de 718.000, dels quals 330.000 euros es preveu que provinguin de les subscripcions. El jove mitjà preveu arribar al punt d’equilibri entre ingressos i despeses el setembre del 2015.

Això, en part, dependrà del ritme de creixement en el nombre de socis-subscritpors. El mes de febrer eren 3.396, dels quals 1.944 tenien una subscripció anual i 1.452 mensual. Jesús Maraña explica que, des del novembre, coincidint amb l’exclusiva sobre els correus de Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, el ritme d’abonaments s’ha intensificat.

La previsió és acabar aquest any amb 6.000 socis-subscriptors i el 2015 arribar als 10.000, xifra que permetria a l’equilibri financer, segons infoLibre.