El relleu en la presidència de Prisa es complica. Javier Monzón, el directiu escollit per substituir Juan Luis Cebrián, ha retirat la seva candidatura en el consell d’administració d’aquest divendres.

Monzón ha renunciat al càrrec per un canvi d’última hora en les condicions pactades. En concret, Cebrián hauria allargat el traspàs de poders per mantenir les funcions executives fins a finals de 2018.

A banda, també sembla que no tots els principals accionistes estaven convençuts amb la candidatura de l’expresident d’Indra.

Ampliació de capital

El consell d’administració ha aprovat una ampliació de capital de 450 milions d’euros mitjançant l’aportació dinerària amb drets de subscripció preferent, a través de l’emissió de 375.000.000 noves accions a 1,20 euros cadascuna, i que en bona part ja es troben compromeses pels accionistes del grup.

En paral·lel, Prisa farà una ampliació de capital de 100 milions dirigida a creditors que vulguin capitalitzar el deute, mitjançant l’emissió d’un màxim de 50.000.000 de noves accions a un preu mínim de 2 euros cadascuna.

Segons el grup, el relleu en la presidència es realitzarà un cop s’hagin executat l’ampliació de capital i la reestructuració del deute.