El panel d’audiència televisiva de Kantar aquest any ha incrementat la seva mostra amb 845 noves llars amb audímetre, arribant fins a les 5.720 a tot l’Estat (que equivalen a unes 14.000 persones). L’objectiu d’augmentar el nombre de llars un 17,3% és aconseguir una millora de la representativitat en les dades.

En el marc d’aquest increment de la mostra de Kantar, Catalunya ha passat de 530 llars a 660; el País Valencià, de 380 a 430, i les Illes Balears de 220 a 250.

El projecte de l’ampliació mostral va arrencar el 13 de gener (coincidint amb l’inici del mesurament d’audiència en segones residències) i va finalitzar l’1 d’octubre. L’ampliació es va desenvolupar en tres fases: la primera es va iniciar al gener amb la incorporació del 50% de les noves llars; la segona a l’abril amb un 25%, i la tercera al juliol amb l’altre 25% fins a completar les 845 llars.