El ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha provat una declaració institucional centrada en la “necessitat” d’uns mitjans públics de comunicació en valencià i en la denúnica de “l’incompliment” de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries.

En concret, la institució depenent de la Generalitat constata que, arran del tancament de RTVV, s’ha “vulnerat” la Carta Europea, s’han “lesionat” els drets de la ciutadania de comptar amb uns mitjans de comunicació en valencià, i s’ha produït un “inqüestionable buit” en la llengua pròpia.

A més, considera que el fet de no disposar d’una ràdio i una televisió en llengua pròpia comporta una “discriminació inacceptable”, tenint en compte que és l’únic territori de l’Estat que no té mitjans públics.

Sense reciprocitat

Per altra banda, l’Acadèmia recorda que la Carta Europea apel·la al compromís dels estats firmants a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions dels països veïns. Per això, considera un “contrasentit” que a l’Estat espanyol “no estiga garantida la recepció interterritorial de les diferents televisions i ràdios autonòmiques que utilitzen una llengua compartida”.

Per tot plegat, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua demana als poders públics que adoptin les “mesures legals efectives” per a poder comptar amb “uns mitjans de comunicació públics, íntegrament en valencià, de qualitat, amb un model plural, objectiu i viable”.

La declaració institucional aprovada pel ple de l’AVL ha estat traslladada al secretari general del Consell d’Europa, el ministre espanyol d’Afers Estrangers, el president de la Generalitat, el president de les Corts Valencianes, els portaveus del grups parlamentaris de les Corts i els caps de llista de les candidatures amb representació en el Parlament Europeu.