L’Agència Catalana de Notícies ha obert una convocatòria per crear una borsa de treball de candidatures a redactor/a multimèdia per cobrir les vacants temporals que es puguin produir de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 24 de desembre.

Les persones concurrents a la borsa de treball podran ser convocades per cobrir una baixa temporal a la localitat de Catalunya on es produeixi.

En principi la jornada és de 40 hores setmanals amb horari de matí i tarda, i la retribució és de 26.701,46 euros bruts anuals (o la part proporcional si la vacant a cobrir és de menys de 40 hores).

Com a requisits es demana tenir titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual; coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1); experiència professional en mitjans de comunicació, i coneixement d’anglès i/o altres llengües a nivell professional.