L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei de recull de premsa digital per al seguiment diari de les informacions sobre el consistori i la ciutat.

El pressupost base de licitació és de 16.528,92 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys prorrogable dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de març.

Com a criteri de valoració es tindrà en compte la proposta econòmica (fins a 50 punts), el servei de reproducció de notícies en vídeo i àudio de principals televisions i ràdios (45 punts) i la confecció de dossiers de temes puntuals a petició del Gabinet de Premsa i Comunicació (5 punts).