El patronat de la Fundació puntCAT ha aprovat la seva ampliació amb dues noves incorporacions com a patrons: Joan Camp, en representació de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, i Albert Pont, del Cercle Català de Negocis. D’aquesta manera es pretén reforçar el caràcter associatiu del territori representat al .CAT.

“Estem molt il·lusionats que la Fundació puntCAT hagi volgut que estem representats en el seu patronat”, ha celebrat el president de l’AMIC, Ramon Grau. “Aquest és un reconeixement al pes de la nostra entitat, i a la seva representativitat en el conjunt del sector de mitjans de comunicació, sobretot en premsa tant en paper coma en suport digital. L’AMIC és la patronal que representa gran part dels mitjans de proximitat al territori”, ha afegit.

Per la seva part, Joan Camp ha remarcat que l’àmbit d’actuació de l’AMIC coincideix amb el .CAT. “Aquest fet pot generar una excel·lent capil·laritat entre la Fundació i el territori, a través de les 302 capçaleres de la nostra associació”, ha assenyalat el nou vocal de puntCAT. A més, Camp ha destacat que l’Associació i la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació ara cobreixen la quota de mitjans de comunicació al patronat, que va “des de la proximitat geogràfica o temàtica de l’AMIC fins a la globalitat de la CCMA”.

Segons el president de puntCAT, Carles Salvadó, l’ampliació a deu patrons “permetrà enfortir l’òrgan de governança de l’entitat i seguir vetllant pel compliment de la missió fundacional del .CAT”. Salvadó també ha destacat que l’AMIC i el Cercle Català de Negocis “tenen uns perfils molt dinàmics a la xarxa i, sobretot, estan molt implicats en la difusió i els mitjans de comunicació”.

El patronat encara la nova etapa amb tres objectius principals: reforçar la tasca fundacional del .CAT i la seva presència entre les institucions senyeres del país, i revisar els actuals estatuts; executar el Pla d’acció de la Fundació puntCAT 2018-2019; i promocionar i fer difusió del domini .CAT i el català a internet

El patronat de la Fundació puntCAT està format pel president Carles Salvadó (en representació d’ISOC-CAT); el vicepresident i tresorer Salvador Alegret (Institut d’Estudis Catalans); el secretari Saül Gordillo (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals); i els vocals Carles Riba (Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana), Joan Ramon Barrera (CTecno), Sergio Jerez (Futbol Club Barcelona), Joan Abellà (Federació Llull), Joan Anton Ferré (Universitat Rovira Virgili), Albert Pont (Cercle Català de Negocis) i Joan Camp (AMIC).