L’edició per a Sant Pere de Ribes de L’Eco de Sitges, creada fa tres anys amb format mensual, ha endegat una nova etapa com a setmanari.

Aquest pas de L’Eco de Ribes s’acompanya d’un notable increment dels continguts, i no només per la major periodicitat, sinó també perquè en cada nou número es duplicarà el nombre de pàgines que fins ara es dedicaven a la població.

A banda, L’Eco de Ribes ha posat en marxa un nou consell assessor que, entre d’altres, vetllarà perquè el mitjà treballi amb ètica, transparència i professionalitat.