El ple del Parlament Europeu ha aprovat la revisió de Directiva de serveis de comunicació audiovisual amb 452 vots a favor, 132 en contra i 65 abstencions. Ara el text haurà de ser adoptat formalment pel Consell de Ministres abans de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i la seva entrada en vigor. Un cop publicada la nova normativa, els estats membres tindran 21 mesos per traslladar els canvis a la seva legislació.

La setmana passada, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va demanar que s’actualitzi “el més aviat possible” la llei catalana a la nova Directiva europea. Per fer-ho, el seu president Roger Loppacher va plantejar 15 punts clau que caldria tenir en compte a l’hora de dur a terme la modificació.

Les principals novetats de la nova legislació són l’increment de la protecció dels menors davant dels continguts perjudicials; les limitacions a l’emissió de publicitat a un 20% del temps d’emissió, i l’obligació d’un 30% de produccions europees en els catàlegs de les plataformes de vídeo.

Novetats

La revisió de la Directiva s’aplicarà tant a les televisionscom a les plataformes de continguts a la carta i d’intercanvi de vídeos com ara Netflix, YouTube o Facebook, i a les retransmissions en streaming.

La normativa reforça la protecció als menors i estableix que els proveïdors audiovisuals han de prendre mesures per combatre els continguts que incitin a la violència, l’odi i al terrorisme, mentre que la violència gratuïta i la pornografia estaran subjectes a normes estrictes. Així doncs, les plataformes d’intercanvi de vídeos seran responsables de reaccionar ràpidament quan els usuaris detectin l’existència de continguts perjudicials.

La nova legislació no inclou cap sistema de filtratge automàtic dels continguts pujats a la xarxa, però les empreses hauran de crear un mecanisme transparent, senzill i efectiu que permeti als usuaris denunciar o notificar els continguts de risc.

La revisió de la Directiva també estableix que la publicitat podrà arribar fins a un màxim del 20% del temps d’emissió entre les 6 i les 18 h, de manera que les operadores podran tenir flexibilitat per ajustar els seus períodes comercials. També s’aplicarà el límit del 20% al prime time, establert entre les 18 i les 24 h.

Per altra banda, i amb la voluntat de donar suport a la diversitat cultural del sector audiovisual europeu, la nova legislació estableix que un mínim del 30% del catàleg de les plataformes de vídeo sota demanda han de ser de producció europea. A les plataformes també se’ls demana que contribueixin al desenvolupament de la producció audiovisual europea ja sigui invertint directament en contingut o contribuint als fons estatals. El nivell de contribució haurà de ser proporcional als ingressos per vídeo a la carta en cada país.

La normativa també inclou mesures relacionades amb l’accessibilitat, la integritat del senyal dels radiodifusors, l’enfortiment de les autoritats reguladores i l’impuls de la competència dels mitjans.