L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de monitoratge de les notícies de televisió referents a la ciutat. El pressupost de licitació és de 14.880 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 d’agost.

El servei consisteix en el seguiment de les informacions sobre l’Hospitalet que apareguin en les diferents cadenes de Catalunya i l’Estat, així com l’elaboració d’un estudi sobre el retorn comunicatiu i la cobertura en termes de valoració econòmica, audiència i volum d’informació generada.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 10 punts) i els criteris de qualitat laboral (2 punts).