L’Institut Català de les Dones ha posat en marxa la campanya de sensibilització Veus que no veus, la qual té per objectiu impulsar una visibilitat més justa i equilibrada de les dones als mitjans de comunicació. La visibilitat de les dones als mitjans i a la societat en general és l’eix dels actes i el manifest institucional de la Generalitat amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

El vídeo de la campanya està protagonitzat per dones que no apareixen habitualment als mitjans o que hi apareixen estereotipades, amb la finalitat de reivindicar i impulsar una millor visibilitat de les dones reals. El procés de creació s’ha realitzat amb dones que participen en activitats de La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, treballadores de la llar, dones grans del districte de Ciutat Vella i treballadores culturals. Aquestes dones son també les que es reflecteixen en la gràfica de la campanya, que es veurà en cartells i insercions als diaris.

Assolir la paritat i una representació equilibrada

L’objectiu de la campanya és “avançar en la normalització de la representació de les dones i l’eliminació dels imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes”, ha assenyalat en la presentació la presidenta de l’ICD, Núria Balada. “És urgent arribar a la paritat en tots els programes d’opinió i aconseguir una representació justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials”, ha afegit.

Balada també ha anunciat que “el Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern tindrà un eix d’actuacions per a la visibilització de les dones als mitjans”, i que per desenvolupar-les “caldrà la complicitat de tots els agents implicats”.

Per la seva part, l’artista visual Marta Vergonyós, directora de La Bonne, ha subratllat que “si els mitjans no connecten amb les dones reals, a la llarga els propis mitjans seran els perjudicats per això. Hi ha una distància molt gran entre la representació de les dones i la realitat”.

Per a Vergonyós, és important “incidir en les estratègies representacionals i que aquestes responguin a dones reals, a dones apoderades”. En aquest sentit, ressalta que en el vídeo de la campanya “el to, l’atmosfera, l’actitud de les dones és de repte, de riure, de dir ‘nosaltres som aquí i, si ens deixeu fora de camp, tractareu la realitat de manera esbiaixada'”.

Taula rodona i dossier

L’acte central amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que tindrà lloc al Palau de la Generalitat el 7 de març, entre d’altres ha programat la taula rodona Veus visibles: la veu de les dones a l’espai públic i als mitjans de comunicació, que comptarà amb la participació de la periodista i escriptora Natza Farré; Joana Gallego, directora de l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona; Xavier Graset, director i presentador del Més 324; Neus Tomàs, subdirectora d’eldiario.es; Elisenda Rovira, editora de Media.cat.

A més, amb motiu del 8 de març, l’ICD ha publicat el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2018, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, el qual recull els principals indicadors disponibles de les desigualtats entre dones i homes en els mitjans, però també en l’àmbit laboral, les condicions de vida, la formació, la salut, les tecnologies de la informació i la comunicació, l’esport i la cultura.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018

Veus que no veus

Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació

El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat, sistemàticament, més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant, avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la igualtat efectiva.

Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer‐se escoltar. Per això, s’han unit en una “Vaga de totes” que reivindica, un cop més, els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les afecta, incloent‐hi el propi cos.

L’androcentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats i de la violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre.

A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l’esfera pública com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar‐les i ignorar‐les. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones són un valor del qual cap societat en pot prescindir.

Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de valors i imaginaris igualitaris, però, malauradament, també per a la perpetuació de les desigualtats entre dones i homes. Als mitjans de comunicació de Catalunya les opinions de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només protagonitzen el 28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la masculina.

Com a Govern i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions, exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l’accés a les TIC, convidant els mitjans a l’establiment de pautes d’autoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i bones pràctiques per garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i d’equips directius, ajustant les col·laboracions i els ajuts d’acord amb allò que determina la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, i oferint suport a les xarxes de periodistes i comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb les dones.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones, vol implicar els mitjans de comunicació en la normalització i l’eliminació d’aquests imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. Per això, el Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern comptarà amb un eix per a la visibilització de les dones als mitjans comunicació. Aquest Pla promourà un avenç significatiu pel que fa a la influència de les dones en l’àmbit públic, especialment als mitjans de comunicació. Per executar‐lo caldrà la complicitat i implicació de tots els mitjans de comunicació per arribar a la paritat en tots els programes d’opinió, amb una representació i difusió justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials.

L’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi ens recorda que ser feminista no és només una cosa de dones, que “tothom hauria de ser feminista”. Els mitjans de comunicació també. Volem i necessitem mitjans de comunicació feministes per poder construir una societat justa i igualitària per a totes les persones.

Reivindiquem aquest 8 de març les “Veus que no veus”.