El desfasament entre els cobraments i els pagaments continua posant en dificultats la gestió econòmica del dia a dia del setmanari l’Independent de Gràcia. Per aquest motiu, el mitjà fa unes setmanes es va incorporar Coop57 com a entitat sòcia per tal de tenir accés als serveis d’aquesta cooperativa especialitzada en el finançament de projectes d’economia social i solidària.

L’associació cultural editora de l’Independent ha tancat el 2015 amb uns guanys de 8.133,66 euros, segons els comptes provisionals aprovats per l’assemblea de socis celebrada el 29 de març.

Durant l’any passat, el 58,2% dels ingressos van provenir de la publicitat; el 13,5% de les quotes dels soci; el 10,6% de la subvenció de la Generalitat, i el 6,1% de les feines de redacció per a tercers (6,1%). Pel que fa a les despeses, el 45% es va destinar a la impressió del setmanari; el 28,5% a la retribució de l’equip fix de redacció, i el 7,8% a la distribució de la publicació al barri.