L’Institut del Teatre ha obert el procés de licitació del servei digital de seguiment diari i repositori de notícies de premsa sobre arts escèniques catalanes. El pressupost de licitació és de 31.983,47 euros (sense IVA) per un contacte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 22 de novembre.

L’objecte del contracte és mantenir i dotar de continguts l’hemeroteca digital del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) amb informacions sobre les arts escèniques catalanes publicades en mitjans impresos i digitals (nacionals, locals i especialitzats), a més d’elaborar un butlletí de premsa per als subscriptors. A finals de 2017, l’hemeroteca contenia 55.684 notícies, de les quals 4.500 es van introduir l’any passat.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a un 90% de la puntuació) i la millora en la cobertura dels mitjans digitals establerts (10%).