Coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, la junta executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), va aprovar aquest dimecres el manifest Mitjans públics locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat, en el qual demana que aquest tipus de mitjans incorporin en la seva gestió els mecanismes de control que hi ha en els mitjans públics sota tutela d’altres administracions, d’acord amb el que estableix la Llei de Comunicació Audiovisual aprovada pel Parlament el 2005.

El decàleg aprovat –una actualització del que l’SPC va aprovar l’any 1997 i que ha presentat cada cop que hi ha hagut eleccions municipals– recorda que els mitjans de comunicació públics de proximitat tenen per llei els mateixos objectius que els que depenen d’altres administracions: “oferir a la ciutadania una informació veraç, plural i independent i una programació de qualitat”.

Això es tradueix, segons el sindicat, en què els mitjans de proximitat públics s’han de regir per organismes designats pels plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i en base a criteris de competència professional contrastada; en la creació d’uns consells de control que exerciran de consell assessor i faran el seguiment de la programació; i en l’aprovació d’un Estatut de Redacció per als professionals del mitjà.

El manifest també reclama que els òrgans de govern vetllin perquè les condicions laborals dels professionals d’aquests mitjans “siguin les que corresponen a la seva tasca” i evitin les “situacions de precarietat”.

El Sindicat de Periodistes farà arribar aquest manifest als principals partits que es presenten a les eleccions del proper 22 de maig demanant-los que incorporin aquests principis en el seu programa electoral. També els farà arribar a les dues associacions municipalistes per tal que després de les eleccions el difonguin entre els seus associats per impulsar-lo.