La Biblioteca de Catalunya ha posat en marxa Premsa Catalana digitalitzada, una plataforma que inclou una relació de diaris i revistes catalanes amb versions digitalitzades. Es tracta d’un inventari cooperatiu fet a partir de les informacions recollides de diverses institucions, que poden actualitzar en línia.

Els objectius del projecte són facilitar l’accés a la premsa catalana digitalitzada des d’un únic portal, i actuar com a instrument de suport a la planificació de digitalitzacions pròpies i de preservació dels originals en paper.

D’entrada, la plataforma Premsa Catalana digitalitzada compta amb la descripció i enllaç a unes 2.000 capçaleres.