La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de creació de dissenys digitals destinats a l’àrea de Mitjans Digitals. El pressupost base de licitació és de 100.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini per presentar ofertes va finalitzar el 18 de maig, i ara se n’està fent la valoració tècnica (*).

L’objecte de la concurrència és la contractació per a la creació de diversos tipus d’imatges i formats digitals que es poden distribuir per una o diferents plataformes: webs, aplicacions mòbils, apps per a televisions connectades, i xarxes socials.

 

* Inicialment havíem publicat que el termini finalitzava el 30 de juny per error. El fet és que, a causa de la crisi sanitària per la Covid-19 es va suspendre la tramitació de l’expedient, ja que el termini finalitzava el 24 de març. Posteriorment es va establir un nou termini, el 30 de juny, que es va escurçar fins al 18 de maig quan el Govern espanyol va aixecar la suspensió dels procediments de contractació promoguts per les entitats del Sector Públic.