L’Agència Tributària reclama a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 102.652.383 euros en concepte d’IVA corresponent al període que va de gener de 2015 a octubre de 2017, a més de 13.156.597 euros en interessos de demora. A aquestes quantitats s’hi afegeixen els 8.955.875 euros de devolució del mateix període que Hisenda reté. En total, l’impacte en els comptes de la CCMA per la segona fase del conflicte de l’IVA puja a 124.764.854 euros.

L’ens públic ha signat amb disconformitat les actes de reclamació enviades per l’Agència Tributària, ja que no comparteix el criteri aplicat per la inspecció. A més, ha anunciat que presentarà les al·legacions i els recursos administratius corresponents.

La CCMA explica que les actes d’Hisenda modifiquen les quotes, en base al criteri que les aportacions que rep regularment de la Generalitat per finançar la seva activitat constitueixen una contraprestació de servei i, en conseqüència, comporten l’obligació de facturar l’import equivalent amb repercussió d’IVA. La inspecció no atribueix a la Corporació la responsabilitat tributària perquè entén que ha fet una “interpretació errònia disculpable”.